mobileszköz menü megnyitása

Adatkezelési tájékoztató

 • Az adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján az alábbiakban tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban. A személyes adatok kezelője a Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., székhelye: 20/26 Żółkiewskiego, 87-100 Toruń (a továbbiakban TZMO SA). Az adatkezelő által (munkaszerződés vagy más megbízási szerződés alapján) foglalkoztatott adatvédelmi tisztviselők, a személyes adatok ellenőrzői (társszabályozói) a TZMO cégcsoport tagjaként a TZMO SA leányvállalatai is lehetnek. Ezen entitások aktuális listájához látogasson el a www.tzmo-global.com/RODO oldalra.
 • A személyes adatok feldolgozásával és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok gyakorlása tekintetében forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Mr. Jan Stemposz, TZMO SA, 20/26 Żółkiewskiego, 87-100 Toruń, e-mail: iod@tzmo.com.pl
 • Az adatkezelők feldolgozzák a személyes adatokat, különös tekintettel:
  • a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett beleegyezését adta a személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő feldolgozásához, különös tekintettel az érintettekkel való kapcsolattartásra, kereskedelmi információk, egyéb termékinformációk vagy termékminták rendelkezésre bocsátása céljából (online megrendelés esetén is); rendezvények, köztük nyereményjátékok, promóciók és egyéb marketingtevékenységek szervezése, lebonyolítása és dokumentálása céljából;
  • a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az adatfeldolgozás szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyhez az érintett az intézkedés meghozatala előtt személyes adatokat ad át, a megkötött szerződésekből eredő valamennyi jog és kötelezettség teljesítése érdekében;
  • a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatfeldolgozás szükséges a szerződés teljesítéséhez, az adatkezelőre háruló jogi kötelezettségek, különös tekintettel az adatkezelő jogainak és kötelezettségeinek a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből eredő gyakorlásához, különösen az adójog, a munkajog és a társadalombiztosítás területén;
  • a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében az adatkezelés az adatkezelő által követett jogos érdekektől eredő célokra - különösen a követelések követéséhez - szükséges.
 • A személyes adatok címzettjei az adatkezelő által foglalkoztatott személyek (szerződés alapján) és az adatkezelővel együttműködő megbízható szervezetek a feldolgozás céljainak eléréséhez szükséges mértékben; a személyes adatok hozzáférhetővé tehetők az állami hatóságok és más, a jogszabályok alapján erre felhatalmazott jogalanyok számára, kérésre.
 • Az adatkezelő nem kíván személyes adatokat harmadik országba továbbítani vagy nemzetközi szervezeteknek átadni.
 • A személyes adatok tárolása:
   • a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint feldolgozott adatok esetében, amíg az adatfeldolgozás célja fennáll; a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint feldolgozott adatok esetében, amíg a szerződő felek nem teljesítik a szerződés teljesítésével kapcsolatos kötelezettségeket, ill. ahogy a szerződő felek megegyeznek az adatok tárolásában, a szerződéshez kapcsolódó követelések lejárati vagy elévülési idejének lejártáig;
   • a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint feldolgozott adatok esetében, amíg a jogi kötelezettséget nem teljesíti az adatkezelő, különösen tekinttel arra, hogy a nyilvántartás vezetésének kötelezettsége teljesült;
   • a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján feldolgozott adatok esetén amíg az adatkezelés célja teljesült, különösen a követelés kielégítése, megszüntetése vagy leállítása céljából.
 • Az érintettnek joga van kérni az adatkezelőtől, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, és a GDPR szerint meghatározott esetekben javítsa, törölje vagy korlátozza azok feldolgozását.
 • Az érintettnek joga van panaszt benyújtani a törvény által előírt adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása megsérti a GDPR rendelkezéseit.
 • A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint feldolgozott személyes adatok esetében az érintett jogosult az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonására, a beleegyezés alapján végzett adatfeldolgozás jogszerűségének sérelme nélkül. A hozzájárulás visszavonása pl. az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének e-mail címére küldött elektronikus levél alapján is lehetséges, e-mail cím: iod@tzmo.com.pl
 • A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján feldolgozott személyes adatok esetében a személyes adatok megadása nem törvényi vagy szerződéses követelmény, és önkéntes; az adatszolgáltatás elmulasztása azonban megakadályozhatja a feldolgozás célját, különösen az adatkezelővel való kapcsolat létrejöttét; a kereskedelmi információk, egyéb termékinformációk vagy termékminták eljuttatását az érintettnek; meghiúsíthatja a rendezvényeken, beleértve a nyereményjátékokon, promóciókon és egyéb marketingtevékenységekben való részvételt. Más esetekben a személyes adatok nyújtása törvényi vagy szerződéses követelmény lehet, ha ezt törvény vagy szerződéses rendelkezés írja elő.
 • Az adatkezelő által végzett személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban nem történik automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást.

Weboldalunk cookie fájlokat használ a böngészés megkönnyítése és statisztikai célok érdekében. A honlap használatával elfogadod Cookie szabályzatunkat.

elfogadom
Személyi asszisztensed a várandósság alattSzemélyi asszisztensed a várandósság alatt Személyi asszisztensed a szülést követőenSzemélyi asszisztensed a szülést követően vásárolj onlinevásárolj online